ENTEC ODS Ozon Dispersiyon Sistemi

ENTEC® Ozon Dispersiyon Sistemi ODS
Statik karıştırıcılar, büyük ölçekli uygulamalarda gazları çözmek için uzun yıllardır içme suyu ve atık su arıtımında kullanılmaktadır. Bu karıştırıcıların etkinliği, oluşan gaz kabarcıklarının boyutuna bağlıdır.

Hem devletin hem de son kullanıcıların içme suyu ve atık su için belirlediği giderek artan kalite gereksinimleri nedeniyle, bu sektörde sürekli yenilik yapmak gerekmektedir. ODS sisteminin benzersiz yanı, iki statik karıştırıcıyı birleştirmesidir.

ODS karıştırıcının tipik uygulamaları:
• Demir, magnezyum ve CO2 giderilirken içme suyunun havalandırılması
• Ozon, hava veya ozon oksit karışımları kullanılarak içme ve atık sulara ozon eklenmesi
• Maden suyuna karbondioksit ilavesi
• Büyük ölçekli uygulamalar için birçok gaz/sıvı karışımı türü
• BOİ ve KOİ azaltma

Avantajlar
Büyük ölçekli uygulamalarla yüksek verimlilik.
Düşük yatırım.
Düşük basınç düşüşü.
Ana akıştan bağımsız gaz kabarcıkları oluşturma.
Düşük enerji tüketimi ve hızlı yatırım getirisi.
Fiş akış özellikleri.
Standart santrifüj pompa dışında hareketli parça yoktur.
Bakım gerektirmez, kendi kendini temizler, kolay kullanım.
Yan akış ekipmanı ekleyerek mevcut statik karıştırıcının muazzam şekilde iyileştirilmesi.
Tıkanmalara neden olabilecek dar açıklıklar yoktur.
Tamamen kapalı sistem, açık tank yok.

ODS mikseri ne zaman uygulanmalı?
Gaz ve sıvı akışları makul ölçüde sabitse, geleneksel bir hat içi karıştırıcı yüksek akış hızında verimli bir şekilde çalışacaktır. Gaz küçük kabarcıklar halinde aktarılır. Ancak, tek ve aynı tip statik karıştırıcı kullanıldığında bu mümkün değildir.

Sıvı ve/veya gazın akış hızları değişirse ek işlem sorunları ortaya çıkar. Bu, gaz kabarcıklarının boyutu üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Tek bir statik karıştırıcı, güçlü bir şekilde değişen akış hızlarında etkin bir şekilde kullanılamaz. Düşük hızlarda, kabarcıklar büyük ölçekli uygulama için çok büyük olma eğilimindedir ve yüksek hızlarda basınç düşüşü kabul edilemez derecede yüksek olur. Ancak Ozon Dağılım Sisteminde (ODS) bu sorunlar yoktur!

ODS sisteminin avantajları
ODS sistemi, yukarıda açıklanan dezavantajları önlemek için özel olarak geliştirilmiş ve tasarlanmıştır. Sistem iki farklı karıştırıcı kullanır: biri optimal olarak küçük kabarcıklar oluşturmak için, diğeri ise hem temas süresini hem de çok büyük sıvı miktarlarının mümkün olduğunca etkin bir şekilde transferini iyileştirmek için. Gaz kabarcıkları, ana akıştaki herhangi bir değişiklikten bağımsız olarak bir yan akışta oluşturulur. Ana akışın büyüklüğündeki değişiklikler bu nedenle kabarcıkların boyutlarını ve nihai sonucu etkilemeyecektir.

Düşük basınç düşüşüne sahip tasarım, tıkaç akış transfer durumu olarak adlandırılan bir durum sağlar. Bu, halihazırda oluşturulmuş gaz/sıvı karışımının etkili bir şekilde alınmasıyla sonuçlanır. Bu, çok düşük bir basınç düşüşü ve en az %95'lik bir verimlilik ile mümkündür! ODS karıştırıcı, özellikle oksijen ve/veya ozonun verilmesi için uygundur.